ĐAO KHÁCH

đao khách

  • Đặc điểm : Là những người có thân thể cường tráng, nội công thâm hậu và khả năng phòng thủ tương đối cao tuy nhiên tốc độ ra đòn và độ chính xác là những khuyết điểm lớn nhất. Huyết Lưu Địa Liệt và Phan Hồng Phất Diện đều là những tuyệt kỹ chấn động võ lâm của các cao thủ Đao Phái
  • Bảo Bối : Hỏa Long Đao - thanh đao mang tính hỏa, có khả năng tự phát lửa , là bảo đao của Thiên Mã Tướng Quân. Ông vì tin tưởng nên đã giao lại Hỏa Long Đao cho Hàn Bảo Quân để chàng có thể giúp đỡ Đàm Liên Hoa cũng như tìm lại thân thế thật sự của mình sau này

Chỉ số đao khách

Sơ cấp:

kỹ năng đao khách

Chính phái:

kỹ năng chính phái

Tà phái

kỹ năng tài phái