DOWNLOAD

CẤU HÌNH MÁY

Hệ Thống Cấu Hình Tối Thiểu Khuyến Khích
CPU P4 1.4G Hz Core2 Duo Dual-Core Processor
RAM 1Gb trở lên 2GB trở lên
Ổ Cứng (HDD) Còn trống trên 8GB đến 10gb Còn trống trên 8GB đến 10gb
OS Win XP / Win7 / Win 8 Win XP/ Win7

Tải Bản Đầy Đủ 12.0 Google (FULL) (28/12/2017)